Persbericht: Kinderlogopedist start Voorleeschallenge

Kinderlogopediste Willemijn Alberts start tijdens de Nationale Voorleesdagen een voorleeschallenge in de regio Woudrichem. De bedoeling: 15 dagen lang, elke dag minimaal 15 minuten voorlezen, thuis, op school of op het kinderdagverblijf. Een hele uitdaging oftewel een challenge.

Gratis materiaal
Scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang-instanties uit de gemeentes Woudrichem, Werkendam en Aalburg kunnen gratis materiaal aanvragen om mee te doen (zolang de voorraad strekt). Een mooie kans om meer aandacht te besteden aan leesbevordering. Het materiaal is voor ouders ook allemaal gratis te downloaden op www.voorleeschallenge.nl, waar na het behalen van de challenge ook de enige echte voorleesdiploma te vinden is.

Een initiatief van Kinderlogopedie Willemijn

De Voorleeschallenge is een initiatief van logopediste Willemijn Alberts.

Sinds 14 jaar heeft zij haar logopediepraktijk ‘Kinderlogopedie Willemijn’ in Woudrichem. Als logopedist is ze gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met spraak en taal, stem, slikken en horen. Maar logopedisten doen meer. Zoals het adviseren over spraak- en taalstimulering aan ouders en professionals in het basisonderwijs en de kinderopvang. Vanuit haar interesse in taalontwikkeling en (voor)lezen heeft ze de Voorleeschallenge bedacht. En dat is nodig want:

  • 1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd.
  • 25% van de leerlingen heeft bij het verlaten van de basisschool een taalachterstand.
  • Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool een taalachterstand van 2000 woorden.