Persbericht: Logo nieuwe gemeente Altena gepresenteerd

Vandaag is het logo voor de nieuwe gemeente Altena gepresenteerd. Op 1 januari 2019 moet de dagelijkse dienstverlening van de nieuwe gemeente Altena meteen goed herkenbaar van start. Met een eigen gezicht. Dat vergt enkele maanden van voorbereiding. Vandaar dat de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem al medio 2018 een logo en een huisstijl laten ontwikkelen. 

Van onderzoek tot ontwerp

Het logo is ontworpen door Peter Korsman (Autograph) en Marianne Sijberden (De Perswinkel). Zij baseerden zich op een onderzoek onder inwoners, bestuurders en ambtenaren naar de identiteit van de toekomstige gemeente Altena en op de Toekomstvisie die de drie gemeenten in samenwerking met inwoners opgesteld hebben.

Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat er een duidelijke voorkeur was voor eenvoudige, organische vormen in groen en blauw. Ook werden als belangrijke kenmerken van de gemeente Altena genoemd het polderlandschap en de rivieren die het eiland omsluiten.

Vanaf 1 januari 2019

Achter de schermen worden het logo en de huisstijl de komende maanden verwerkt in bijvoorbeeld de website, het wagenpark of het papierwerk voor de gemeente Altena. Het logo en de huisstijl worden voor het eerst echt zichtbaar als de website van de gemeente Altena in december 2018 online komt. De overige huisstijldragers volgen na 1 januari 2019.